GREENMET TECHNOLOGY Sp. z o.o.

 ul. Chełmońskiego 67

          96-321 Żelechów

T: +48 512 279 556

T: +48 512 279 557

biuro@greenmet.pl

Naszym celem jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie wydajności odzysku surowców użytych do produkcji sprzętu elektronicznego.

Naszym celem jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie wydajności odzysku surowców użytych do produkcji sprzętu elektronicznego.

Spółka GREENMET TECHNOLOGY

kontynuuje działalność firmy

GREENMET Sp. z o.o.

Jest owocem współpracy ludzi działających blisko 30 lat w branży,

zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

 

Wykorzystując doświadczenie oraz zdobytą wcześniej wiedzę,

pracujemy nad nowymi rozwiązaniami z zakresu technologii odzysku

metali szlachetnych i kolorowych ze zużytego sprzętu elektronicznego.

Technologia i badania

Wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

w ramach badań w zakresie technologii przetwarzania odpadów

i odzyskiwania metali, staramy się dostosować naszą działalność

do nowoczesnej gospodarki odpadami, która opiera się na ekologii

i bezpiecznym korzystaniu ze środowiska naturalnego.

 

Obecnie pracujemy nad nowatorskim rozwiązaniem, pozwalającym na selektywny odzysk metali z płytek elektronicznych, m.in. cyny.

Innowacyjna gospodarka

Zespół GREENMET TECHNOLOGY, zrealizował  w ramach działalności spółki GREENMET projekt badawczy, dotyczący opracowania innowacyjnej technologii pozyskiwania czystych stopów metali.

Projekt zakończony został z powodzeniem i otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Finansującej.

W związku z prowadzoną działalnością  zakupimy następujący złom elektroniczny:

  granulat złożony ze stopów cyny, ołowiu i srebra

  płytka elektroniczna kl. I (płytka serwerowa i komputerowa)

  płytka kl. II (płytka z monitora, telewizora)

  płytka kl. III (płytka przemysłowa)

  procesory (układ pamięci)

  układy scalone

  złącza

  tranzystory

  kondensatory ceramiczne

  kondensatory aluminiowe

  katalizatory przemysłowe (katalizator węglowy)

katalizatory ceramiczne (samochodowy)

  kable transformatory

  akumulatory

  baterie

  rezystory/diody

 

Potencjalnych posiadaczy, prosimy o składanie ofert cenowych

na sprzedaż w/w materiałów.

Czynniki, które determinują nasze poszukiwania badawcze to przede wszystkim:

zapotrzebowanie na surowce wysokiej jakości

zwiększenie zyskowności procesów odzysku

utylizacja szkodliwych składników w odpadach

znalezienie nowych rozwiązań w zakresie odzysku metali

ochrona środowiska poprzez wzrost wysokiej jakości surowców możliwych do powtórnego użycia w przemyśle

testowanie opracowanych metod rozdziału

i odzysku metali

Bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do współpracy firmy zajmujące się odzyskiwaniem podzespołów elektronicznych z urządzeń. Firmy, które wysyłają płytki i elementy elektroniczne do przerobu za granicę oraz osoby zajmujące się pozyskiwaniem elektroniki na rynku polskim i zagranicznym.

biuro@greenmet.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ KRS 0000547501 ▪ NIP 5291805773 ▪ REGON 360988550 kapitał zakładowy 5000,00 zł ▪ nr konta Bank Spółdzielczy w Piasecznie 97 80020004 0043 4850 2025 0001